Ποτέ ∆εν Μάζεψα Βαµβάκι

Σε αυτό το ντοκιµαντέρ κινουµένων σχεδίων, η Yolanda Morgan ανακαλεί τις εµπειρίες από το ρατσισµό που έχει βιώσει και αναλογίζεται τον αντίκτυπό τους.